quinta-feira, julho 07, 2005

Aposto Que o Churchill...

...acabou de aplaudir o discurso do AnTony Blair